Diensten

Van Drie bosbeheer ondersteunt bos en landgoedeigenaren bij duurzaam bosbeheer. We zijn sterk in de vertaling van beleid naar de concrete beheerpraktijk, inclusief een zorgvuldige uitvoering. Vakmanschap, inleving in het belang van de opdrachtgever en inzet op een duurzame werkrelatie staan centraal in onze dienstverlening.

Van Drie bosbeheer biedt beheerondersteuning op ad hoc basis of volgens een vooraf te bepalen planning. Dit kan door het leveren van enkele diensten of een compleet dienstenpakket om het beheer voor langere tijd te waarborgen. Afhankelijk van de aard en omvang van het werk wordt in partnerschap met collega’s samengewerkt.

Beheeradvies

We helpen u graag in het maken van de juiste keuzes in uw beheer. Van beheervisie tot blesinstructie. Van beheer-methode tot kap- en verjongingsplan. Lees meer

Blessen

Blessen - Van Drie bosbeheer
Bij het blessen wordt de beheerkennis in de praktijk wordt gebracht. Des te belangrijker dat het blessen, het selecteren van de bomen die worden gekapt of blijven staan, wordt uitgevoerd door een ervaren en deskundige blesser. Lees meer

Bosinventarisatie

Voordat u keuzes kunt maken in uw bosbeheer, dient u wel te weten wat er in uw bos staat. We inventariseren en analyseren uw bos. Of het nu gaat om de samenstelling van het bos, de houtvoorraad of de bijgroei. Lees meer

Flora en Fauna check

Zowel de boseigenaar als de bosaan-nemer hebben verantwoor-delijkheid in het kader van de Flora- en Faunawet. Van Drie bosbeheer inventariseert en markeert in uw bos de elementen die beschermd dienen te worden. Lees meer

Boomveiligheidscontrole (VTA)

U wilt niet verantwoordelijk gehouden worden voor ongelukken door omvallende bomen of afbrekende takken. U dient daarom, met name langs wegen en paden, regelmatig boomveiligheids-controles uit te voeren.
Lees meer

Begeleiden boswerk

U wilt dat de beheer-maatregelen vakkundig worden uitgevoerd. Van Drie bosbeheer zorgt voor een nauwgezette opdracht-omschrijving, selecteert de juiste aannemer en controleert of het werk goed wordt uitgevoerd. Lees meer

Bemiddelen houtverkoop

Uw hout verdient een eerlijke prijs, alleen dat vergt wel kennis en kunde van het verkoopproces. Van Drie Bosbeheer begeleidt het hele proces of helpt u met specifieke onderdelen. Van inschrijvingsmethode tot en met het opstellen van het contract. Lees meer

Training en coaching

Wilt u uw beheer zoveel mogelijk zelf uitvoeren? Van Drie bosbeheer biedt trainingen en coaching voor het blessen, opstandsbeoordeling en maatregelkeuze van uw bossen. Lees meer