Begeleiden boswerk

U wilt dat de beheermaatregelen vakkundig worden uitgevoerd. Van Drie bosbeheer zorgt voor een nauwgezette opdrachtomschrijving, selecteert de juiste aannemer en controleert of het werk goed wordt uitgevoerd.

Opdrachtomschrijving / bestekken

De aannemer heeft zijn opdracht correct uitgevoerd, maar het is toch niet geworden wat u in gedachten had. Of er is meerwerk geleverd dat veel scherper aanbesteed had kunnen worden. Niet alleen zonde van het geld, uw bos verdient beter. Om het beheerbudget zorgvuldig te benutten is daarom een eenduidige en gedetailleerde opdrachtomschrijving onmisbaar.
Van Drie bosbeheer zorgt dat uw wensen realiteit worden binnen het budget dat u voor ogen had.

Begeleiden boswerk en toezicht op het uitvoerend werk

Tijdens het uitvoerend werk is het belangrijk om de gemaakte afspraken te controleren. Daarnaast moet vaak worden ingespeeld op onvoorziene omstandigheden. Een goede begeleiding voorkomt ook verschillen in begrip over de uitvoeringswijze.
Van Drie bosbeheer zorgt ervoor dat plan en praktijk elkaar vinden in het eindresultaat. We ondersteunen u bij:

  1. Vinden van een geschikte aannemer
  2. Toezicht op naleving van gemaakte afspraken
  3. Begeleiding van het werk
  4. Oplevering van het werk in het terrein

Van Drie bosbeheer ondersteunt ook uw houtverkoop, vanaf de planning van het bleswerk tot en met de eindafrekening en de oplevering in het terrein.