Blessen

Bij het blessen wordt de beheerkennis van ecologie, houtkwaliteit en houtexploitatie in de praktijk gebracht. Des te belangrijker dat het blessen, het selecteren van de bomen die worden gekapt of blijven staan, wordt uitgevoerd door een ervaren en deskundige blesser.

Blessen is vakmanschap

Welke bomen passen binnen uw beheervisie en welke moeten daarvoor wijken? Dat is de belangrijkste vraag bij het blessen. Deze keuzes worden gemarkeerd met een spuitbus. Uw beheerdoelen worden hierdoor vertaald naar de praktijk en daarvoor is vakmanschap nodig. Want of het nu om natuur- of productiebos gaat, ieder bos kent een unieke mix van groeiplaats, boomsoorten en ontwikkelingsfase. Het maakt dat blessen specialistisch werk is dat telkens op maat uitgevoerd moet worden.

Blessen door Van Drie bosbeheer

Van uitgestrekte bossen tot kleinschalige landgoederen, Van Drie bosbeheer brengt, door deskundigheid en jarenlange ervaring in het blessen, uw beheervisie in de praktijk.
Tijdens het blessen voeren we ook meteen een voorverkenning voor de Flora- en Faunawet uit. Dat betekent dat we beschermde elementen, zoals holen en nesten, in het bos markeren en op kaart vastleggen met behulp van een GPS.
Bomen die een risico lopen met betrekking tot boomveiligheid nemen we ook mee met de blesronde.

Blessen en taxatie in één werkgang

Het blessen kunnen we ook in één werkgang combineren met de houttaxatie. Hiervoor wordt een geringe meerprijs berekend, maar spaart een apart terreinbezoek uit.
We ondersteunen u desgewenst ook met de houtverkoop. Van inschrijvingsmethode tot en met het opstellen van het contract.

Van Drie bosbeheer voert alle vormen van bleswerk uit:

 1. selecteren van toekomst- of QD-bomen
 2. variabele-, hoog- en laagdunningen
 3. individuele of groepsgewijze uitkap
 4. uitzetten van verjongingsgroepen
 5. het uitzetten van geleidelijke bosranden, heidecorridors en ven-oeverzones

Van Drie bosbeheer levert kwaliteit in bleswerk door:

 1. open te staan voor de ideeën van de opdrachtgever
 2. de durf om echte keuzes te maken die zich in het bos aandienen
 3. deskundig inzicht in de effecten van beheermaatregelen
 4. duidelijke markeringen met milieuverantwoorde spuitverf
 5. de blesresultaten zowel digitaal als op papier aan te leveren
 6. beschermde elementen voor Flora- en Faunawet (digitaal) met GPS en op kaart vast te leggen

Van Drie bosbeheer ondersteunt u ook met concreet beheeradvies, van beheermethode tot blesinstructies. Wilt u uw beheer zoveel mogelijk zelf uitvoeren? We geven ook trainingen en coaching aan u of uw werknemers.